Contacts

For orders and technical information

Warehouse

  • София, бул."Проф.Иван Георгов" №1А - склад №93

Phone

Electronic address

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - СОФИЯ

София-Югоизток
Ивайло Духлаков
София-Североизток
Кирил Ставрев
София-Северозапад
Ивайло Блажев

РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Югозападна България
Марин Ждраков
Централна Южна България
Петър Начев
Югоизточна България
инж. Живко Чанев
Североизточна България
Пламен Пенчев
Централна Северна България
Румен Русев
Северозападна България
Пролетка Любенова

Contact with us