Философия

Фирмената култура на компанията се основава върху няколко основни елемента.

Отношението ни към клиентите, отношението към персонала и отношението ни към доставчиците.

Спрямо нашите клиенти ние полагаме всички необходими усилия, за да задоволим техните очаквания. Само с помощта на добър сервиз и високо качество на продуктите бихме изпълнили нашите клиенти с ентусиазъм да работят с нашата фирма. Добро обслужване, личен контакт и вярата на нашите клиенти в професионалното ни отношение към тях са градивни елементи във фирмената ни култура.

Професионализмът на персонала на фирмата е от изключително значение за нейното развитие, поради тази причина се организират фирмени и продуктови обучения на персонала. Стремим се постоянно да повишаваме квалификацията на служителите на фирмата с цел да отговарят на нуждите на нашите клиенти възможно най – компетентно.

Не на последно място във фирмената ни култура е и отношението ни към доставчиците, което се стремим да бъде напълно коректно, професионално и в същото време приятелско.

В дейността на фирмата се ръководим от няколко максими:

  • Ден, прекаран при клиент е сто пъти по – ползотворен, отколкото посещение на семинар по мениджмънт.
  • Само мотивирани служители могат да изпълнят клиентите с ентусиазъм да работят с нас.
  • Работната атмосфера да е изпълнена с доверие, делегиране на отговорности и професионално отношение към решаване на проблемите на нашите клиенти.