Kontakte

For orders and technical information

Warenhaus

  • София, НПЗ Военна Рампа, бул."Проф.Иван Георгов", №1А - склад №93

Telefon

Electronic address

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - СОФИЯ

София-Североизток
Кирил Ставрев
София-Северозапад
Ивайло Блажев

РЕГИОНАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Северозападна България
Пролетка Любенова
Югозападна България
Марин Ждраков
Централна Южна България
Веселин Тонев
Централна Южна България
Петър Начев
Източна България
Даниел Дачев
Централна Северна България
Румен Русев
Североизточна България
инж. Пламен Пенчев
Югоизточна България
инж. Живко Чанев

Kontakte